1. Ayrı zamirler

Ayrı Zamirlerin Kullanımı (Örnek )

2. Bitişik Zamirler

Bitişik zamirler bir ismin, fiilin veya başka kelimelerin sonuna örnekte olduğu gibi bitişik yazılır.