Kur'an Arapçası Öğreniyorum Dilbilgisi Konuları

DERSLER DİLBİLGİSİ METİN
1 1-2. Ders Kelime, fiil, isim, harf, fiil cümlesi, fiil, fail, meful,  isim cümlesi, mübteda, haber,  el-takısı Fatiha
2 3-4. Ders Marife, nekra, tenvin, isim tamlaması, muzaaf, m. İleyh, sıfat tamlaması, sıfat, mevsuf Bakara:1-5
3 5-6. Ders Fiil, aksamu seb’a (salim, mehmuz, muzaaf, misal, ecvef, nakıs, lefif), Mazi fiil, 6’lı çekim, 14’lü çekim, mazi olumsuzu Fil ve Kadir
4 7-8. Ders Aksamu Seb’anın Mazi çekimi, Muzari, 6’lı ve 14’lü çekimi, malum ve meçhul fiil, muzarinin başına gelen harfler Bakara: 6-16
5 9- 10. Ders Emri Hazır, Emr-i Gaib  Nehy-i Hazır, Nehy-i Gaib Bakara: 17-20
6 11-12. Ders İlaveli bablar bir harf ilaveliler (if’al, tef’il, mufaale) Bakara: 21-24
7 13-14. Ders Ayrı zamirler- Bitişik z. Mezid fiil, ifal, tefil, mufaale) Bakara: 25-29
8 15-16. Ders İsm-i Fail, İki harf ilaveliler (iftial, infial, ifilal,) Bakara: 30-37
9 17-18. Ders Tekrar (Kelime Bilgisi)
10 19- 20. Ders Tekrar (Dilbilgisi- istifal babına kadar)
11 21-22. Ders İsm-i Meful, Tefaul, Tefe’ul, üç harf ilaveliler (istifal) İsm-i Fail, İsm-i Mefûl, Emir ve Nehiyleri Bakara: 38-48
12 23-24. Ders 3 harf ilaveli (ifivval, ifiâl, ifîlâl) Dört Harfli Fiiller ve ilavelileri (tefa’lül, ifinlal, ifillâl) Bakara: 49-57, Zilzal
13 25-26. Ders 3’lü fiillerin Mastarları, ilaveli babların mastarları, 4’lü fiillerin Mastarları, yapma mastar, İsim çeşitleri, Bakara: 58—61, Maun, Asr
14 27-28. Ders Müzekker, müennes, tekil, ikil, çoğul, Bakara: 62-69, Nas, Felak, İhlas
15 29- 30. Ders Kırık Çoğul, Zamirler, Bakara: 70-76, Leheb, Nasr, Kafirun
16 31-32. Ders işaret isimleri, ism-i mevsul, Bakara: 77-83, Kevser, Kureyş, Hümeze
17 33-34. Ders Zaman ve mekan ismi, ismi merre, ismi nev, mimli mastar Bakara: 84-88, Karia
18 35-36. Ders Alet ismi, Mübalağa ismi, İsmu Tafdil, Bakara: 89-93, Kalem: 1-14
19 37-38. Ders Tekrar
20 39-40. Ders Tekrar
21 41 - 42. Ders Sıfatı Müşebbehe, İlgi İsmi, İsmi Tasğir Bakara: 94-101, Kalem: 15-33
22 43 - 44. Ders Soru İsimleri,  Sayılar, Bakara: 102-105,  kalem:34-52
23 45 - 46. Ders İsim Fiil, harfler Bakara: 106-112
24 47 - 48. Ders Cümle Çeşitleri Basit Cümle, Birleşik Cümle Bakara: 113-119, Yasin: 1- 27
25 49- 50. Ders Harekesiz Metin okumaya giriş, kelime bilgisi özet Kehf: 22, 25 Bakara, 196-202, A'raf: 1-6
26 51- 52. Ders tamlamalar, isim, sıfat, cümle bilgisine giriş Bakara: 212-215, 254-257, 285-286, Al-i imran: 1-9
27 53- 54. Ders irap, murab, Beş İsim, Mebniler (fiilden, isimden ve harflerden) Yasin: 28-54,
28 55- 56. Ders İrab, Mahalli irab, gayri munsarif Yasin: 55-83
29 57- 58. Ders Tekrar
30 59- 60. Ders Tekrar
31 61- 62. Ders Merfular:fail, naibu fail, mübteda, haber Nisa: 29-33, 43-44, 58-59, 71-74, 85-86, 135
32 63- 64. Ders Değiştirenler (ان ve kardeşleri, كان ve arkadaşları, Nebe, İnşirah, Alak
33 65- 66. Ders övme ve yerme fiilleri ليس كاد  ) Beyyine, Adiyat, Tin, Beled, Şems
34 67- 68. Ders Mansublar (Mefuller: Mefulü Mutlak, Mefulü bih, Mefulü leh, Mefulü fih, Mefulü maah) Leyl, Duha, A'la, Gaşiye, Fecr,
35 69- 70. Ders Başında nasb edatı bulunan muzari, fiil gibi cümleyi etkileyen isimler) Tarık, buruc, İnşikak, Mutaffifin
36 71- 72. Ders Hal, temyiz İnfitar, Tekvir, Abese
37 73- 74. Ders Münada, istiğase, nudbe İnsan, Naziat
38 75- 76. Ders şaşma fiilleri, müstesna, Müddessir, Kıyamet
39 77- 78. Ders Tekrar yok
40 79- 80. Ders Tekrar yok
41 81- 82. Ders iğra, tahzir, ihtisas, iştiğal Cin, Müzzemmil
42 83- 84. Ders Sayıların irabı, Meczum Muzari fiil, Nuh,  Cuma
43 85- 86. Ders Mecrurlar (izafet, harf-i cer) Mülk,
44 87- 88. Ders Tâbiler (sıfat, te’kid, bedel,) saf, Rahman
45 89- 90. Ders Tabiiler (Atıf, Beyan ve Nesak) Kamer, haşr: 18-24
46 91- 92. Ders Cümle Çeşitleri: Şart Cümlesi, Ara Cümle, Açıklama Cümlesi Hucurat,
47 93- 94. Ders Tekrar
48 95- 96. Ders Tekrar
Son değiştirme: 12 Mart 2017, Pazar, 16:50