Arz Yayıncılık Resmi
En'am, 11 "Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunu görün!
yazan Arz Yayıncılık - 22 Kasım 2014, Cumartesi, 19:59
 

 
Arz Yayıncılık Resmi
Ynt: En'am, 11 "Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunu görün!
yazan Arz Yayıncılık - 23 Kasım 2014, Pazar, 12:28
 

Nahl;

35. Şirk koşanlar, "Allah dilemiş olsaydı, O'ndan başka hiç bir şeye ne biz ne de atalarımız kulluk etmezdik. Onun izni olmadan bir şeyi haram kılmazdık." dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçiye düşen açıkça duyurmaktan başka bir şey midir?

36. ‑Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının, diye her topluma bir elçi gönderdik. Böylece, onların içinden kendilerine Allah'ın yol gösterdiği de vardır. Sapıklığı hak edenler de vardır. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir bakın!

Hac;

56. O gün, mülk Allah'ındır. Aralarında hükmü, O verecektir. İman edip, doğruları yapmış olanlar nimet cennetlerindedir.

57. Kafir olup, ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlara, onlara alçaltıcı bir azap vardır.

Furkan;

11. Onlar zaten(Kıyamet) saatini yalanlamışlardı. Kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

12. Bu ateş onlara uzak bir yerden göründüğü zaman, onun gürültüsünü ve uğultusunu işitirler.

13. Elleri boyunlarına bağlı olarak dar bir yere atıldıkları zaman, orada yok olup gitmek için yalvarırlar.

14. ‑Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. Bir çok kere yok olmayı dileyin.

15. ‑Bu mu hayırlı, yoksa takva sahiplerine söz verilen ebedi cennet mi? Orası onlar için bir ödül ve son duraktır, de!

 

Arz Yayıncılık Resmi
Ynt: En'am, 11 "Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunu görün!
yazan Arz Yayıncılık - 23 Kasım 2014, Pazar, 12:30
 

Neml;

83. Ve o gün, her ümmetten, ayetlerimizi yalanlayanları birer grup halinde toplayıp, bir araya getiririz. Onlar da toplanırlar.

84. Hepsi geldiği zaman:

‑Ayetlerimi iyice kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? der.

85. Zulmetmeleri sebebiyle hüküm giyecekler ve bir şey de diyemeyeceklerdir.

Arz Yayıncılık Resmi
Ynt: En'am, 11 "Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunu görün!
yazan Arz Yayıncılık - 23 Kasım 2014, Pazar, 12:31
 

Mü'min;

69. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da aldatılıyorlar!

70. Kitabı ve elçilerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar, ileride bileceklerdir...