Kur'an Yolu (Tefsîru'l-Kur'an) Şaban PİRİŞ
(Tefsir)

besmel%5B1%5D.gif

Şaban PİRİŞ tarafından hazırlanan nüzul sırasına göre düzenlenmiş eğitim formatında tefsir. Her sure sonunda o surede geçen emir ve yasakları toplu halde bulabilirsiniz.