Kelime Kelime Kur'an Meali

 • 1. FATİHA SÛRESİ

  (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: “açan”, “açış” anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5)

  Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ..

  1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

  4. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

  5. Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet.

  6-7. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..

 • 30. Cüz Kelime Mealli Hatim Seti

  Guest accessSelf enrolment